Saturday, November 6, 2010

Тэргэнцэр хандивлана
2010 оны 10 сарын 20нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь 500 ширхэг тэргэнцэр болон алхагч, таяг, суга таягийг Монгол улсын иргэдэд хандивлах боллоо. Дэзэрэт нь 300 ширхэг тэргэнцрийг Нийслэлийн Улаан Загалмайн Хороотой хамтран тарааж байгаа бөгөөд үлдсэн тэргэнцэр, алхагч, суга таяг болон таягуудыг өөрсдөө тараах юм. Эдгээр хэрэгслүүдийн үнэ нь Монголд авч ирэх тээвэрлэлтийн зардалтайгаа нийлээд 65,000,000 (50,000 ам.доллар) болсон байна. Дэзэрэт нь 2004 оноос хойш Монгол улсын иргэдэд нийтдээ 4,000 тэргэнцэр гардуулж өгсөн юм.

1 comment:

  1. Thank you so much for all you do for the people of Mongolia! Ta hoer hairtai shuu (Love you two!)

    ReplyDelete