Monday, November 29, 2010

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага/ Тэргэнцэр хандивлана

Songino District's 11th Khoroo

2010 оны 11-р сарын 5

2010 оны 11 сарын 5нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь 14 ширхэг тэргэнцрийг Эрдэнэт хотын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хандивлан өгөв.  Эдгээр хүүхдүүдийг Орхон аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хүүхдийн төлөө хэлтэс танилцуулж өгсөн байна.    

Дэзэрэт-ын гүйцэтгэх захирал Ричард О, Лассон хэлэхдээ, “Эдгээр 14 хүүхдүүдэд тэргэнцэр гардуулан өгөхөд туйлын таатай байна. Эдгээр тэргэнцрүүд нь Дэзэрэт-ээс дээрх хүүхдүүдэд өгч буй бэлэг болохоор тэд болон тэдний гэр бүлээс ямарваа нэгэн төлбөр авахгүй. Бидний гардуулж өгч байгаа тэргэнцрүүд тэдгээр хүүхдүүдийн амьдралд ач тус болох байх гэж найдаж байна. Хүүхдүүдийн төлөө сайн үйлсийг бүтээж байгаа Орхон аймгийн хүүхдийн төлөө хэлтэс, мөн тэдний төлөө шаргуу ажиллаж, сурган хүмүүжүүлж байгаа багш, удирдагчдын хийж буй ажилд талархаж байгаагаа илэрхийлъе. Дээрх хүүхдүүд өсөж том болоод тэргэнцрийг хэрэглэх боломжгүй болсон үед багадсан тэргэнцрээ хэрэгтэй нэгэнд нь дамжуулан өгөхийг бид хүсч байна.”


 Tserenbat


Teaching English


Carol teaching Conversational English at the Bayanzurkh Building.
Richard often joins in and especially likes to teach idioms.

Saturday, November 6, 2010

Тэргэнцэр хандивлана
2010 оны 10 сарын 20нд Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь 500 ширхэг тэргэнцэр болон алхагч, таяг, суга таягийг Монгол улсын иргэдэд хандивлах боллоо. Дэзэрэт нь 300 ширхэг тэргэнцрийг Нийслэлийн Улаан Загалмайн Хороотой хамтран тарааж байгаа бөгөөд үлдсэн тэргэнцэр, алхагч, суга таяг болон таягуудыг өөрсдөө тараах юм. Эдгээр хэрэгслүүдийн үнэ нь Монголд авч ирэх тээвэрлэлтийн зардалтайгаа нийлээд 65,000,000 (50,000 ам.доллар) болсон байна. Дэзэрэт нь 2004 оноос хойш Монгол улсын иргэдэд нийтдээ 4,000 тэргэнцэр гардуулж өгсөн юм.

Sunday, October 31, 2010

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын талаарх нэмэлт мэдээлэл.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын талаарх нэмэлт мэдээлэл.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь олон улсын төрийн бус байгууллага ба Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмээс санхүүжигддэг бөгөөд хүмүүнлэгийн тусламжийн сан нь дэлхийн олон улс орны сүмийн гишүүдийн хандиваар бүрддэг юм. Дэзэрэт нь хандивын хөрөнгө мөнгийг 100 хувь тусламж, хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд зарцуулдаг байна.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллагын зорилго нь:                                                     
Хүмүүсийн зовлонгоос хөнгөвчилж, тэдний биеэ дааж амьдрах чадварыг нь урамшуулан дэмжиж, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагуудад тусламж дэмжлэг үзүүлж, гэр бүлийг бэхжүүлхэд оршино.
Дэзэрэт нь үндсэн таван чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуудаг. Үүнд:  
·         Өөрсдөө тэргэнцэр худалдан авах боломжгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тэргэнцэр хандивлаж тараах.
·         Нярайн сэхээн амьдруулах сургалтуудыг зохион байгуулж,  хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжийг хандивлах.
·         Гүний худаг гаргаж, ундны ус түгээх байруудыг барьж ундны цэвэр усны эх үүсвэрийг бий болгох.
·         Хараа зүйн эмч нарт сургалт явуулж, хэрэгцээтэй байгаа тоног төхөөрөмжийг хандивлах
·         Ногоо тарих, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих.
Дэзэрэт нь 1993 оноос хойш өнөөг хүртэл Монгол улсад тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд өнгөрсөн хугацаанд тавь гаруй түнш байгууллагуудтай  хамтран ажиллаад байна.
2004 оноос хойш Дэзэрэт нь Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй  4000 гаруй иргэдэд тэргэнцэр хандивлаад байгаа юм.
Мөн энэ онд Дэзэрэт нь Зүүнхараагийн иргэдэд гүний дөрвөн худаг гаргаж өгч, Баянзүрх дүүргийн иргэдэд ундны ус түгээх таван байр барьж хандивлах болсондоо баяртай байна.
1993 оноос хойш Дэзэрэт нь 8,5 сая ам долларын материаллаг болон мөнгөн тусламжийг Монгол улсын иргэдэд үзүүлсэн юм байна.  
2010 оны 10 дугаар сар

 


Tuesday, September 7, 2010

Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага нь Хараа Зүйн оншилгооны тоног төхөөрөмж хандивлаж, сургалтыг санхүүжүүлнэ.
Дэзэрэт Олон Улсын Энэрлийн Байгууллага (Дэзэрэт) нь сүүлийн үед Монгол улсад  эрс өсч байгаа чихрийн шижингээс үүдэлтэй торлог бүрхэвчийн эмгэгийг оншилж, эмчлэхэд туслах зорилгоор 2010 оны 8 сарын 30-аас 9 сарын 3-ны хооронд “Хараа зүйн төсөл”-ийг санхүүжүүлж, удирдан явуулахаар боллоо. Дэзэрэт нь нийт 88,000,000-ийн үнэ бүхий хоёр Аргон Лазер, арван ширхэг 90D линз болон нүдний дуран зэрэг нүдний өвчин, эмгэгийг оншилж, эмчлэх зориулалттай тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлүүдийг Монголчуудад хандивлах боллоо. Хоёр Аргон Лазерийг “Мигакси” нүдний эмнэлэг болон Нэг дүгээр эмнэлэгүүдэд тус тус хандивлах юм. Энэ тоног төхөөрөмжүүд нь Монгол улсын орлого багатай, нэн ядуу иргэдийг үнэ төлбөргүй эмчилж оншлоход зориулагдна.

АНУ-ын Ютагийн Их сургуулийн дэргэдэх “Моран” нүдний төвийн нүдний нэрт эмч, анагаах ухааны сэдвээр хэд хэдэн ном бичсэн Доктор Рожер Харри нь чихрийн шижингээс үүдэлтэй торлог бүрхэвчийн эмгэгийг оношлох мөн Аргон Лазерийг ашиглан хэрхэн эмчлэх тухай таван өдрийн сургалт явуулах болно. Доктор Харри нь ойролцоогоор 45н нүдний эмч нарыг сургах бөгөөд тэдгээрийн 12 нь хөдөө орон нутгаас ирж оролцох юм. Dr. Harrie examining Elder Bashka

Dr. Harrie giving instruction at First HospitalDr. and Bev Harrie setting up the Argon laser in First Hospital

"Graduation Ceremonies" of training participants in the Bayanzurkh buildingНэмэлт мэдээлэл:

Монгол улсад чихрийн шижин болон үүнтэй холбоотой хүндрэлүүд гарах нь ихсэж байна. Чихрийн шижин өвчний улмаас үүсэх хүндрэлүүдийн нэг нь нүдний торлог бүрхэвчийн эмгэг юм. Энэхүү эмгэг нь зарим үед хараагаа бүрэн алдахад хүргэдэг байна. Иймэрхүү эмгэгтэй өвчтөнгүүд нь өвчингөө нилээн хүндэрсний дараагаар оншилж тогтоолгодог юм.  

Чихрийн шижинтэй хүн нүд бүрэлзэх буюу нүдэнд нь цус хурах ба толбо тогтсон байхыг анзаарч, олж харвал нүдээ нэн даруй оншлуулж, эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай. Өвчнийг анхан шатанд нь үзүүлж эмчлүүлэх нь эмчилгээг илүү үр дүнтэй болгодог байна. Энэхүү эмгэгшилийг оншилж тогтоохын тулд нүдний эмч нар хүүхэн харааг бүрэн өргөсгөн дурангийн шинжилгээ хийж ёстой. Энэхүү өвчнийг эрт оншлон эмчилж чадвал сохрох эрсдэлийг 95 хувиар бууруулдаг байна.